Uchwały

Uchwała 1/2013 - o powołaniu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 2/2013 - o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 3/2013 - o wyborze komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 4/2013 - o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 5/2013 - o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 6/2013 - o ustaleniu wysokości i trybie opłacania wpisowego i składek członkowskich  Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 7/2013 - o przyjęciu zmian statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 8/2014 - w sprawie: przyjęcia Regulaminu certyfikacji produktów Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 9/2014 - w sprawie: przyjęcia wzoru deklaracji członkowskich Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 10/2014 - w sprawie: przyjęcia Powiatu Oleskiego jako członka wspierającego do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 11/2014 - w sprawie: przyjęcia Firmy JOWI - Jendrzej Joachim Wiesław Waroch z siedzibą w Oleśnie, ul. Dworcowa 12, jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”

Uchwała 12/2014 - w sprawie: powołania Komisji Certyfikującej Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”