Uchwała 2/2013

Uchwała 2/2013
 
o przyjęciu statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
z dnia 26.06.2013 r.
 
 
 
 
 
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 26.06.2013r. w Oleśnie postanawiają zaakceptować i przyjąć statut Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” z siedzibą w Oleśnie przy ulicy Dworcowej 20 (przyjęty statut ma brzmienie zgodne z załącznikiem do uchwały).
 
Załącznik do uchwały – statut Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” w treści przyjętej w dniu 26.06.2013 r.
 
 
 
 Przewodniczący Zebrania
 
                                                                                                         Norbert Hober
 
 Protokolant
 
 Zuzanna Prochota