Uchwała 3/2013

Uchwała 3/2013
 
o wyborze komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności 
„Oleski Koszyk”
 
z dnia 26.06.2013 r.
 
 
 
 
 
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 26.06.2013r. w Oleśnie postanowili wybrać Komitet Założycielski Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” w składzie:
 
1. Wilhelm Beker
 
2. Krystyna Preś
 
3. Marianna Sieja
 
4. Beniamin Godyla
 
Komitet Założycielski w wymienionym powyżej składzie zostaje upoważniony do zarejestrowania Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” w Sądzie Okręgowym w Opolu
 
                                                                                     
 
                                                                                                      Przewodniczący Zebrania
 
                                                                                                                Norbert Hober
 
 Protokolant
 
 Zuzanna Prochota