Uchwała 4/2013

Uchwała 4/2013
 
o wyborze Zarządu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
z dnia 26.06.2013 r.
 
 
 
 
 
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 26.06 2013 r. w Oleśnie wybrali Zarząd Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”, który ukonstytuował się   w składzie:
 
1. Wilhelm Beker - Prezes Zarządu
 
2.Krystyna Preś –   Zastępca Prezesa zarządu
 
3. Marianna Sieja – Sekretarz  Zarządu
 
4. Beniamin Godyla- Skarbnik  Zarządu
 
5. Ewa Wączek  -  członek zarządu
 
                                                                         
 
 
 
                                                                                                       Przewodniczący Zebrania
 
                                                                                                                Norbert Hober
 
Protokolant
 
Zuzanna Prochota