Uchwała 5/2013

Uchwała 5/2013
 
o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
z dnia 26.06.2013 r.
 
 
 
 
 
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 26.06 2013 r. w Oleśnie postanowili wybrać komisję rewizyjną Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”, która ukonstytuowała się w składzie:
 
1. Edward Gładysz - przewodniczący komisji rewizyjnej
 
2. Andrzej Krzak - członek komisji rewizyjnej
 
3. Grażyna Kurczakowska- członek komisji rewizyjnej
 
4. Anna Pinkosz - członek komisji rewizyjnej
 
5. Małgorzata Kuzaj -  członek komisji rewizyjnej
 
                                                                                           
 
                                                                                                        Przewodniczący Zebrania
 
                                                                                                                Norbert Hober
 
 Protokolant
 
 Zuzanna Prochota