Uchwała 6/2013

Uchwała 6/2013
 
o ustaleniu wysokości i trybie opłacania wpisowego i składek członkowskich  Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.
 
z dnia 26.06.2013 r.
 
 
 
 
 
Uczestnicy zebrania założycielskiego na spotkaniu w dniu 26.06.2013r. w Oleśnie postanawiają uchwalić wysokość i tryb opłacania wpisowego i składek członkowskich  Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.
 
Na podstawie § 16 pkt. 5f Statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” ustala wysokość wpisowego, wysokość składek członkowskich, tryb ich opłacania:
 
1. kwotę wpisowego ustala się w wysokości 200 PLN,
 
2. roczną składkę członkowską ustala  się w wysokości 240 PLN.
 
Członkowie założyciele wnoszą opłaty w miesiąc po uzyskaniu pisemnego zawiadomienia o rejestracji Stowarzyszenia.
 
Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie zgodnie z § 20 pkt. 2 Statutu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.                                               
 
 
 
 Przewodniczący Zebrania
 
Norbert Hober
 
 Protokolant
 
 Zuzanna Prochota