Uchwała 8/2014

Uchwała 8/2014
 
Zarządu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
z dnia 22.01.2014 r.
 
  
 
w sprawie: przyjęcia Regulaminu certyfikacji produktów Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.
 
 
 
Na podstawie § 4 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” Zarząd Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” uchwala co następuje:
 
 
§1
 
 Przyjmuje się Regulamin certyfikacji produktów Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 §2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                                                Prezes Zarządu
 
                                                                                                                                 Wilhelm Beker
 
 Sekretarz Zarządu                                                                                   
 
 Marianna Sieja