Uchwała 9/2014

Uchwała 9/2014
 
Zarządu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
z dnia 22.01.2014 r. 
 
 
 
 
w sprawie: przyjęcia wzoru deklaracji członkowskich Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
 
 
                Na podstawie § 7, § 9 pkt 2 oraz § 10 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”, Zarząd Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” uchwala co następuje:
 
 
 
§1
 
 Przyjmuje się wzór deklaracji członkowskich Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.
 
 §2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                                               Prezes Zarządu
 
                                                                                                                                 Wilhelm Beker
 
 Sekretarz Zarządu                                                                                   
 
 Marianna Sieja