Uchwała 10/2014

Uchwała 10/2014
 
Zarządu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
z dnia 17.02.2014 r.
 
 
 
w sprawie:     przyjęcia Powiatu Oleskiego jako członka wspierającego do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.
 
 
 
Na podstawie § 10 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”, Zarząd Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” uchwala co następuje:
 
 §1
 
 Przyjmuje się w poczet członków wspierających Powiat Oleski.
 
 §2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
 
                                                                                                                                Prezes Zarządu
 
                                                                                                                                Wilhelm Beker
 
 Sekretarz Zarządu                                                                                 
 
 Marianna Sieja