Uchwała 11/2014

Uchwała 11/2014
 
Zarządu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”
 
z dnia 26.03.2014 r.
 
 
 
 
 
w sprawie:     przyjęcia Firmy JOWI - Jendrzej Joachim Wiesław Waroch z siedzibą w Oleśnie, ul. Dworcowa 12, jako członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.
 
 
 
 
Na podstawie § 9 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”, Zarząd Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” uchwala co następuje:
 
§1
 
 Przyjmuje się w poczet członków zwyczajnych Firmę JOWI - Jendrzej Joachim Wiesław Waroch z siedzibą w Oleśnie,  ul. Dworcowa 12.
 
 §2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
 
                                                                                                                                            Prezes Zarządu
 
Wilhelm Beker
 Sekretarz Zarządu 
 
 Marianna Sieja