Wystawa Klastra Dobrej Żywności "OLESKI KOSZYK"

23 października br. w hali sportowej Zespołu Szkół  w Oleśnie odbyło się VI Forum Ekonomiczne „Kooperacja 2014” oraz wystawa wyrobów firm zrzeszonych w Stowarzyszeniu Klaster Dobrej Żywności „Oleski Koszyk”.
 
Ze względu na duże zainteresowanie imprezą, organizatorzy udostępnili miejsca wystawowe także szkołom, Powiatowemu Urzędowi Pracy, firmie Oras Olesno, oleskiemu WTZ i Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Sowczycach.
 
Podczas trwania Forum Starosta Oleski Jan Kus wręczył Perły Powiatu Oleskiego doroczne nagrody gospodarcze oraz Czarną Perłę Powiatu Oleskiego za szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości i promocję powiatu.
 
Dodatkową atrakcją wystawy były kulinarne prezentacje połączone z degustacją przygotowane przez uczniów klas o profilu gastronomicznym z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, Zespołu Szkół w Gorzowie Śląskim, a także młodzież Ośrodka Szkolenia i Wychowanie OHP w Oleśnie. Do przyrządzania potraw adepci sztuki kucharskiej wykorzystali między innymi produkty „Oleskiego Koszyka”.
 
Gościem Forum i wystawy byli Wojewoda Opolski  Ryszard Wilczyński oraz Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Obecni byli starostowie olescy, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu oleskiego, radni wojewódzcy, powiatowi i gminni, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu a także mieszkańcy Olesna.